top of page

COSA

Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid

Vrijwilligers zorgen voor een veiligere samenleving

omslagfoto.jpg
Home: Welcome

COSA

Wat is COSA?

COSA is een internationaal project met al heel wat ervaring in andere landen (Canada, USA, UK, Nederland,...). De COSA-cirkels zijn daar al jaren succesvol en zorgen voor minder herval bij de mensen die ze begeleiden.

Sinds een paar jaar loopt COSA ook in België ( in Brussel en in Antwerpen).


Het belangrijkste doel is geen nieuwe slachtoffers! We willen plegers van zedenfeiten ondersteunen bij hun re-integratie in de maatschappij, zonder dat er nieuw grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. En dit in samenwerking met vrijwilligers en professionals die zich hiervoor samen willen inzetten.

COSA Brussel is ondergebracht bij I.T.E.R., gespecialiseerd centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het project wordt mee begeleid en ondersteund door therapeuten die veel ervaring hebben met deze doelgroep.

COSA draait al enkele jaren met een pool van enthousiaste vrijwilligers. Wil je je inzetten als vrijwilliger, of meer informatie krijgen over het project, laat dan hieronder zeker je gegevens achter. Bekijk zeker ook de rest van de website voor meer concrete informatie.

Home: Homepage_about

“Alhoewel mijn ervaringen met COSA nog beperkt zijn, ben ik al overtuigd van de zinvolheid van dit project. Wij, de leden van de cirkel en het kernlid, kunnen met elkaar samenkomen in een veilige en respectvolle omgeving. We geven elkaar de gelegenheid om binnen te kijken in een wereld die we anders niet zouden kennen, en dat alleen al is volgens mij een verruiming die ons allemaal de gelegenheid geeft om verder te groeien als personen. Meer concreet is het voor mij heel duidelijk dat ons kernlid enorm veel baat heeft bij de bijeenkomsten. Ik verwachtte een teruggetrokken man die nauwelijks toegang zou zoeken, maar hij vertelt elke keer meer over zichzelf op een manier die ons allen echt raakt.”

COSA-vrijwilligster

Home: Quote

Adres

Gaucheretstraat 164, Brussel

Telefoon

02/512 62 43

Email

Bereikbaar

Home: GetSubscribers_Widget

Subscribe

Stay up to date

bottom of page