top of page

VRIJWILLIGERS

Zij maken het verschil.

WAAROM VRIJWILLIGERS?

Waarom werken we juist met vrijwilligers? Dat is een heel bewuste keuze.

COSA is een specifieke manier van werken, dat een aanvulling is op het werk van therapeuten van de gespecialiseerde centra die werken rond zedenfeiten. Het is aanvullend op elk soort reeds bestaande hulpverlening en kan hierdoor ook als hefboom voor deze hulpverlening werken. Vrijwilligers kunnen het kernlid ondersteunen in bepaalde zaken, kunnen actief mee de stap "naar buiten" zetten.

Zo kan de therapeut bijvoorbeeld met het kernlid bespreken dat een nuttige dagbesteding (werk) belangrijk is voor hem. De vrijwilligers kunnen dan echt samen met het kernlid de stap naar de VDAB in de buurt zetten, sollicitatiegesprekken oefenen, hem helpen met het opmaken van een cv,...

Vrijwilligers zorgen ook dat het kernlid  sociaal kan leren, door hem te laten zien hoe een groep mensen (de COSA cirkel) met elkaar omgaat.

"Wanneer de vrijwilligers het niet met mekaar eens zijn over iets, is het spannend voor mij. Ik zie dan van op de eerste rij hoe ze elk hun mening formuleren, hoe ze toch naar mekaar luisteren en hoe we dan tot een gezamenlijk plan van aanpak komen, zonder dat er ruzie van komt. Dat is nieuw voor mij" 

Daarnaast zorgen vrijwilligers ook voor extra veiligheid omdat zij het kernlid meer en in andere omstandigheden ontmoeten (zij zijn een extra paar ogen dat mee in de gaten kan houden of alles goed loopt). Ze zijn ook gemakkelijk aanspreekbaar voor het kernlid, waardoor er sneller ingespeeld kan worden op hoe het met het kernlid gaat. "Het is gemakkelijk om een vrijwilliger te laten weten hoe het met mij gaat, omdat we tijdens de week geregeld al contact hebben. De stap om een vraag te stellen, is niet zo groot. En ze helpen mij mijn vraag te verwoorden aan de therapeut wanneer ik dat moeilijk vind."

Vrijwilligers zijn dus geen vervangers voor de bestaande hulpverlening, maar zij hebben een specifieke, aanvullende rol!

Group Discussion

WAT DOEN ONZE VRIJWILLIGERS?

Drie tot vijf vrijwilligers begeleiden één pleger van zedenfeiten (het "kernlid"). Zij doen dit onder supervisie van de cirkelcoördinator en vormen samen de "binnencirkel".

Daarnaast zijn er steeds ook een aantal professionals betrokken bij de hulp aan het kernlid. Dit kunnen therapeuten van een gespecialiseerd centrum zijn, justitie-assistenten of begeleiders van andere diensten. Zij vormen samen de "buitencirkel".

De cirkelcoördinator zorgt voor de opstart van de cirkel, coacht de vrijwilligers, zorgt voor de verbinding tussen de binnen- en buitencirkel (indien nodig).

 

Op de pagina "Wat doen onze vrijwilligers" kan je meer lezen over wat je als vrijwilliger bij ons allemaal doet en wat je ervoor terug krijgt.

Dark Leaf

MEER WETEN?

Heb je nog geen antwoord op je vragen gevonden? Wil je nog meer informatie over de vrijwilligerswerking?

Neem gerust contact op via ons contactformulier of mail naar cosa@ahasverus.be .

Download hier de informatiebrochure voor vrijwilligers.

Volunteers
Vrijwilligers: Service
bottom of page