top of page

Kernlid

KERNLEDEN

Deelnemers aan het project zijn mensen die in aanraking gekomen zijn met justitie omwille van het plegen van zedenfeiten.

Wanneer zo iemand na detentie terugkeert naar de maatschappij, komt hij soms in sociaal isolement terecht. Tijdens een verblijf in de gevangenis vallen er vaak veel vrienden en kennissen weg. Het ontbreken van prosociale contacten is voor sommige mensen een risicofactor voor herval. Daarom willen we daar met COSA expliciet op inzetten.

We noemen de pleger binnen ons project "kernleden" omdat we samen met de vrijwilligers een cirkel (sociaal netwerk) rond hen vormen.

Green Plant

WIE KAN COSA-KERNLID WORDEN?

Niet iedereen die pleger is van zedenfeiten komt in aanmerking om deel te nemen aan COSA.

Wie kiezen we als kernlid?

- Nederlandstalig

- Regio Brussel-Halle-Vilvoorde

- In behandeling  bij een gespecialiseerd centrum rond zedenfeiten (CGG, LDSG, HSD, UFC,...)

- Sociale isolatie, beperkte sociale vaardigheden, ontbreken van een sociaal netwerk en de wens om hier rond te werken

 

Deelname aan COSA doe je niet zomaar op elk moment. Het is belangrijk dat je als kernlid stabiel bent, dat er geen acute psychiatrische problematiek (zoals middelenmisbruik, psychose,...) speelt. Op die manier kan je de hulp van de vrijwilligers optimaal benutten.

Als laatste is het belangrijk dat je vrijwillig deelneemt. Omdat jij het belangrijk vind om te werken aan je sociale leven. Omdat jij denkt dat COSA wel iets voor jou zou kunnen zijn. Omdat je wil werken aan een goed leven zonder nieuw grensoverschrijdend gedrag. Vrijwillig wil niet zeggen dat het vrijblijvend is. Wanneer je bij COSA start, engageer je je voor een langere tijd (één a twee jaar). Je onderschrijft ook de twee belangrijkste afspraken "geen nieuwe slachtoffers" en "geen geheimen".

Green Plants

JUSTITIE

Overweeg je deelname aan COSA en wordt je nog opgevolgd door justitie?

Belangrijk om weten is dat wij niet rapporteren aan justitie.


COSA kan ook niet opgelegd worden als gerechtelijke maatregel. Deelname is steeds vrijwillig.

Het heeft dus geen zin om enkel deel te nemen aan COSA omdat je denkt dat het mogelijks een positieve invloed zal hebben op je gerechtelijke situatie.

Omgekeerd mag je er op rekenen dat jouw parcours bij COSA niet zomaar automatisch met de justitie-assistent gedeeld wordt. Mocht er een situatie zijn waarin de COSA vrijwilligers het belangrijk vinden om justitie in te lichten, wordt dit steeds met jou besproken.

Green Leaves
Deelnemers: Service
bottom of page