top of page
  • Foto van schrijverCirkelcoördinator

De Vlaamse Regering kent ook voor 2023 een subsidie toe voor het COSA project.

De Vlaamse Regering kent ook voor 2023 een subsidie toe voor het COSA project.


De subsidie wordt toegekend aan I.T.E.R., het ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag, om de werking van COSA verder te zetten.


Door het continueren van COSA wordt bijgedragen tot de volgende doelstellingen van de Vlaamse overheid:

  1. het op een doeltreffende wijze misdrijven voorkomen door in te zetten op de begeleiding en behandeling van daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag (OD 3.1.4, Beleids- en begrotingstoelichting 2021);

  2. het investeren in een toereikend aanbod, zowel in een gedwongen als een vrijwillig kader, van hulpverlening voor daders van seksueel geweld (OD 2.7., Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld 2020-2024).

De realisatie van het project ‘COSA’, dat staat voor ‘Circles of Support and Accountability’ heeft volgende doelstelling: Professionals en vrijwilligers werken samen om een cirkel te vormen rond een zedendelinquent met gemiddeld tot hoog risico op herval, die wordt vrijgelaten uit de gevangenis of die een alternatieve sanctionering heeft gekregen.


De cirkel bestaat uit drie tot zes vrijwilligers die de zedendelinquent in het begin wekelijks ontmoeten en tussentijds bereikbaar zijn. De binnencirkel (de groep vrijwilligers en de delinquent) wordt bijgestaan door een buitencirkel van professionals (therapeut, justitieassistent, etc.). Cirkels worden begeleid door een professionele cirkelcoördinator die de vrijwilligers coacht en de samenwerking tussen de binnen- en buitencirkel reguleert. Op elk moment kunnen de vrijwilligers bekommernissen over toegenomen risico's van de zedendelinquent aan de cirkelcoördinator rapporteren, die – indien nodig – de passende maatregelen neemt om recidive te voorkomen. Cirkels lopen zo lang als nodig, tenminste anderhalf jaar, maar vaak langer.


COSA, wat in het Nederlands staat voor Cirkels van Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid, wordt in Vlaanderen gedragen door het CAW Antwerpen en I.T.E.R. in Brussel.


17 weergaven0 opmerkingen

תגובות


bottom of page