top of page
  • Foto van schrijverCirkelcoördinator

Voorkom Nieuwe Slachtoffers van Seksueel Geweld

Waarom CoSA


CoSA, Cirkels van Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid, hebben zich sinds 1995 in diverse landen bewezen als welkome aanvulling op de behandeling en reïntegratie van zedendelinquenten. Er is een groeiende belangstelling binnen en buiten Europa voor verdere implementatie en we zien groeiende internationale samenwerking.


Aanleiding voor het ontstaan van CoSA was de vaststelling dat zedendelinquenten met gemiddeld tot hoog risico op recidive na hun detentie en/of opname ooit in de maatschappij terugkeren. Dit veroorzaakt vaak grote maatschappelijke onrust en sociale uitsluiting, wat op zijn beurt een effect heeft op een succesvolle terugkeer van daders.


Naast straf, behandeling en toezicht, is herstel en inclusie van daders in de samenleving en de betrokkenheid van burgers daarbij, een belangrijke factor om recidive terug te dringen. Het gebrek aan een sociaal netwerk verhoogt namelijk de kans op herhaling van de feiten omdat de signalen dat het weer fout dreigt te gaan door niemand worden opgemerkt.


Wat is CoSA


CoSA is een methodische benadering die in Canada ontstond en daarna met succes werd toegepast in diverse Europese landen, waaronder België.


CoSA staat oorspronkelijk voor Circles of Support and Accountability. Professionals en vrijwilligers werken samen om een cirkel te vormen rond een zedendelinquent met gemiddeld tot hoog risico op herval, die wordt vrijgelaten uit de gevangenis of die een alternatieve sanctionering heeft gekregen.


De cirkel bestaat uit drie tot zes vrijwilligers die het kernlid in het begin minstens wekelijks ontmoeten en tussentijds bereikbaar zijn. De binnencirkel (de groep vrijwilligers en het kernlid) wordt bijgestaan door een buitencirkel van professionals (therapeut, justitie-assistent, etc.). Cirkels worden begeleid door een professionele cirkelcoördinator die aanvankelijk de cirkels begeleid en stuurt, de vrijwilligers coacht, en de samenwerking tussen de binnen- en de buitencirkel reguleert.


Wetenschappelijk Onderzoek


Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat CoSA recidive significant terugdringt. Een Canadese studie (Wilson, Picheca en Pinzo, 2005) doet verslag over de opvolging van recidive van 60 zedendelinquenten actief in een cirkel in vergelijking met een controlegroep van 60 plegers weliswaar met behandeling, maar zonder begeleiding van een cirkel.


Na 55 maanden werken met deze cirkels bleek er 70% minder recidive gepleegd te zijn in de CoSA-groep vergeleken met de controlegroep. In 2009 toonde een herhalingsstudie onder nieuwe kernleden een reductie aan van 80% (Wilson, Cortoni en McWhinnie, 2009). Deze doeltreffendheid is gebaseerd op een combinatie van sociale steun, aansporing tot zelfredzaamheid en adequate monitoring. Deze studie stelt wel duidelijk dat CoSA met een behandeling gecombineerd dient te worden.


Vanuit het perspectief van de gemeenschap spreekt CoSA zich sterk uit tegen sociale uitsluiting en stigmatisering van zedenplegers die vaak door de publieke media wordt aangewakkerd en die een verwoestende invloed heeft. CoSA past bijzonder goed in de visie van de vermaatschappelijking van de zorg én van een engagement ten aanzien van toekomstige potentiële slachtoffers van zedenfeiten.


De belangrijkste pijler van CoSA is dan ook geen nieuwe slachtoffers!


CoSA Brussel


In Brussel is de CoSA-werking ingebed in I.T.E.R., een ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag.


De CoSA cirkels worden gecoördineerd door de CoSA coördinator die instaat voor de selectie van kernleden/daders (samen met het I.T.E.R. team), het rekruteren en opleiden van vrijwilligers, het begeleiden van de cirkels, het individueel opvolgen van de kernleden en ondersteunen van de vrijwilligers.


CoSA Brussel werkt nauw samen met CoSA Antwerpen en is lid van Cirkels Europe, het Europese overkoepelende orgaan voor CoSA Cirkels.


Wie kan bij CoSA terecht?


Als je graag als kernlid met CoSA wil starten na een veroordeling (na het uitzitten van een gevangenisstraf of als je vrij bent onder voorwaarden), neem dan contact op met de cirkelcoördinator of met I.T.E.R.


Wil je graag als CoSA Vrijwilliger aan de slag en je steentje bijdragen voor een veiligere samenleving? Neem dan contact op met de CoSA coördinator.

10 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page