top of page

WAT

Wat doe je als vrijwilliger?
Waar kan je op rekenen?

Wat doen onze vrijwilligers?: Service

COSA BIJEENKOMSTEN

Samenkomen met het kernlid

De cirkelcoördinator organiseert bijeenkomsten met het kernlid en met de andere vrijwilligers. Deze bijeenkomsten vinden elke twee weken plaats.

De eerste bijeenkomsten zijn steeds onder leiding van de cirkelcoördinator. De focus ligt op kennismaking met elkaar en op het installeren van een goede manier van werken waarbij iedereen zich goed voelt. Er wordt gekeken waarbij het kernlid juist hulp kan gebruiken en welke rol COSA hierin kan spelen.

Na een aantal bijeenkomsten is het tijd om naar buiten te gaan en het kernlid daar te ontmoeten. Er wordt samen naar een hobbyclub gegaan, vrijwilligers kunnen helpen bij het zoeken naar werk,... 

Een COSA cirkel komt één à twee jaar samen. Tegen het einde van de cirkel is het de bedoeling dat het kernlid stappen zet naar het onderhouden of verbreden van het eigen netwerk.

Group Meeting

VORMING EN ONTMOETING

Ondersteuning voor vrijwilligers

Wie wil nagaan of hij/zij vrijwilliger wil worden voor COSA, kan beroep doen op een kennismakingsgesprek. Daarna is er voor alle kandidaat-vrijwilligers een uitgebreide, tweedaagse vorming. 

 

Naast een boeiende, gratis vorming proberen we voor alle actieve vrijwilligers ook extra vormings- en ontmoetingsmomenten te organiseren. Deze zijn vrijblijvend maar wel inhoudelijk interessant (bv. over risico's op herval, leren confronteren, mythes over plegers,...), en ze bieden de mogelijkheid om in contact te komen met andere COSA-vrijwilligers, om ervaringen delen. Als COSA-vrijwilliger ontplooi je jezelf en verruim je je kijk op het leven.

Ook op de studiedagen en vormingsmomenten van I.T.E.R. en van CGG Ahasverus zijn alle vrijwilligers welkom. Op deze studiedagen komen regelmatig grote sprekers uit het werkveld spreken over interessante psychologische, seksuologische en criminologische thema's.

Team Talk

VERGOEDING

Wat krijg je terug?

COSA bestaat enkel doordat er vrijwilligers zijn. Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding.

Deze vergoeding is er op gericht de financiële inspanningen die de vrijwilligers doen te vergoeden en hen bovendien in hun engagement te stimuleren. De vergoeding bestaat uit een terugbetaling van de reële kosten (treintickets, activiteiten met het kernlid,...).

Daarnaast horen we van onze vrijwilligers dat de dankbaarheid van het kernlid, het gevoel iemand te kunnen verder helpen en iets kunnen betekenen voor de maatschappij enkele zaken zijn die het vrijwilligerswerk voor hen de moeite waard maken.

Audience and Lecturer

CONTACT COSA

Gaucheretstraat 164, Brussel

02/512 62 43

Your details were sent successfully!

Wat doen onze vrijwilligers?: Contact
bottom of page