top of page

INFO VOOR VERWIJZERS

Wil je een cliënt doorverwijzen naar COSA? Of heb je iemand in begeleiding die aan COSA deelneemt en wil je er meer over weten?

THERAPEUTEN EN BEHANDELCENTRA

Gespecialiseerde begeleiding (nav de feiten)

Als therapeut / hulpverlener kan je cliënten doorverwijzen naar COSA.

Wanneer je een cliënt hebt die aan COSA deelneemt, kan het zijn dat je als therapeut gecontacteerd wordt door de cirkelcoördinator, bijvoorbeeld wanneer het kernlid / de vrijwilligers informatie willen doorgeven of een vraag hebben.

De vrijwilligers supporteren voor de therapie van het kernlid en motiveren hem om bepaalde dingen bij jou bespreekbaar te maken indien nodig.

Anderzijds kan jij als therapeut ook de vrijwilligers inschakelen om het kernlid actiever te ondersteunen, om met het kernlid mee op pad te gaan.

JUSTITIEHUIS

Opvolgen voorwaarden vanuit justitie

Als justitie-assistent kan je cliënten doorverwijzen naar COSA.
COSA kan echter niet als justitiële voorwaarde opgelegd worden. Er worden over de COSA bijeenkomsten dus ook geen attesten opgemaakt en er wordt niet over gerapporteerd.
Natuurlijk kan je wel met de cliënt in gesprek gaan over COSA.
Je mag ons steeds ook contacteren met algemene vragen.

BESTAANDE GEMEENSCHAPPEN

Geloof in een goede afloop

We zien steeds meer bestaande groepen die bereid zijn om een pleger van zedenfeiten op te vangen (bijvoorbeeld geloofsgemeenschappen of netwerken van vrienden en familie van een pleger).

We vinden het belangrijk dat deze groepen mensen dit blijven doen. Daarom  bieden we hen gratis coaching aan. Dat kan gaan over alle mogelijke vragen die je zou kunnen hebben bij het begeleiden van iemand die zedenfeiten gepleegd heeft. (Wat zijn risicofactoren? Hoe kan je bepaalde bezorgdheden bespreekbaar maken? ...)

Mocht je als netwerk bereid zijn om via de COSA methodiek iemand op te vangen en ben je op zoek naar meer ondersteuning dan enkel coaching? Stel zeker je vraag en we bekijken op welke manier we jullie verder zouden kunnen ondersteunen.

Verwijzers: Service

CONTACT COSA

Your details were sent successfully!

Verwijzers: Contact
bottom of page